Accueil » The Departure, par Decoy Studio

The Departure, par Decoy Studio

Decoy Studios, basé à Athènes, présente le court The Departure : une collaboration futuriste avec Tony Zagoraios destinée au festival Pause, en Australie.

Crédits :

CAST
MARIA MILIOPOULOU
DIMITRIS KAMINARIS

EXECUTIVE PRODUCER NIKITAS RAFAIL
PROD. ASSISTANT GIORGOS STAMOY
MAKE UP ARTIST DIMITRA GIATRAKOU
BEST BOY SAKIS KOSTIS
ELECTRICIAN EMILIOS TANTROS
MAKING OF YIANNIS SIMVONIS
LIGHTING&GRIPS RAFFILMS

VFX ARTIST NIKOS MOUTAFIS
CONCEPT DESIGNER GIORGOS DIMITRIOU
TEXTURE ARTIST IRINE ZELESKOU
TYPOGRAPHY STAVROS KYPRAIOS
COMPOSITOR ROUSSELOS ARAVANTINOS

SOUND DESIGNERS RENOS PAPASTAVROS/NIKOS
TSINES/PETROS MPELOUSIS

SOUND MIX/MUSOU SOUND

MUSIC SCORE TED REGLIS

PHOTOGRAPHY FILIPPOS KOKKALIS/YIANNIS CHRISTOFOROU

ART DIRECTOR/SENIOR COMPOSITOR TONY ZAGORAIOS

CONCEPT /DIRECTION YIANNIS CHRISTOFOROU

PRODUCED BY DECOYSTUDIOS ATHENS
IN COLLABORATION WITH TONY ZAGORAIOS

A Lire également